کتابخانهٔ گنجور

برای مطالعهٔ محتوای سایت گنجور (و بیشتر از آن) بر روی کامپیوتر و گوشیهای هوشمند بدون نیاز به اینترنت -با استفاده از نرم‌افزارهای کتابخوان با قابلیت نمایش کتابهای با پسوند epub- فایل آثار شاعر مورد نظر را از فهرست زیر دریافت کنید.

جهت مشاهدهٔ فهرستی از نرم‌افزارهای کامپیوتری یا قابل اجرا بر روی انواع گوشیهای تلفن همراه برای باز کردن فایلهای epub این نوشته را مطالعه بفرمایید.

ردیف شاعر اندازهٔ فایل دریافت
۱ ابن حسام خوسفی ۱۲۸ کیلوبایت دریافت
۲ ابن عماد ۶۷ کیلوبایت دریافت
۳ ابن یمین ۷۱۱ کیلوبایت دریافت
۴ ابوالحسن فراهانی ۱۵۱ کیلوبایت دریافت
۵ ابوالفرج رونی ۱۳۸ کیلوبایت دریافت
۶ ابوالفضل بیهقی ۶۰۲ کیلوبایت دریافت
۷ ابوسعید ابوالخیر ۱۵۱ کیلوبایت دریافت
۸ ابوعلی عثمانی ۳۶۷ کیلوبایت دریافت
۹ اثیر اخسیکتی ۳۲۷ کیلوبایت دریافت
۱۰ احمد پروین ۸۴ کیلوبایت دریافت
۱۱ احمد شاملو ۲۷۹ کیلوبایت دریافت
۱۲ ادیب الممالک ۷۰۵ کیلوبایت دریافت
۱۳ ادیب صابر ۳۰۸ کیلوبایت دریافت
۱۴ ازرقی هروی ۱۵۹ کیلوبایت دریافت
۱۵ اسدی توسی ۳۲۶ کیلوبایت دریافت
۱۶ اسیر شهرستانی ۳۴۶ کیلوبایت دریافت
۱۷ اسیری لاهیجی ۳۶۵ کیلوبایت دریافت
۱۸ افسر کرمانی ۲۳۳ کیلوبایت دریافت
۱۹ افسرالملوک عاملی ۱۲۳ کیلوبایت دریافت
۲۰ اقبال لاهوری ۳۹۴ کیلوبایت دریافت
۲۱ الهامی کرمانشاهی ۶۰۹ کیلوبایت دریافت
۲۲ الیار ۲۹۹ کیلوبایت دریافت
۲۳ امام خمینی ۱۳۰ کیلوبایت دریافت
۲۴ امامی هروی ۱۳۰ کیلوبایت دریافت
۲۵ امیر پازواری ۲۰۰ کیلوبایت دریافت
۲۶ امیر حسینی هروی ۶۳ کیلوبایت دریافت
۲۷ امیر شاهی ۱۰۲ کیلوبایت دریافت
۲۸ امیر معزی ۸۰۸ کیلوبایت دریافت
۲۹ امیرخسرو دهلوی ۹۸۷ کیلوبایت دریافت
۳۰ امیرعلیشیر نوایی ۲۱۴ کیلوبایت دریافت
۳۱ انوری ۶۱۴ کیلوبایت دریافت
۳۲ اوحدالدین کرمانی ۳۱۲ کیلوبایت دریافت
۳۳ اوحدی ۶۵۹ کیلوبایت دریافت
۳۴ اهلی شیرازی ۸۵۱ کیلوبایت دریافت
۳۵ ایرانشان ۳۶۹ کیلوبایت دریافت
۳۶ ایرج میرزا ۲۲۲ کیلوبایت دریافت
۳۷ آذر بیگدلی ۴۲۸ کیلوبایت دریافت
۳۸ آشفتهٔ شیرازی ۶۱۶ کیلوبایت دریافت
۳۹ باباافضل کاشانی ۷۹ کیلوبایت دریافت
۴۰ باباطاهر ۸۸ کیلوبایت دریافت
۴۱ بابافغانی ۳۱۰ کیلوبایت دریافت
۴۲ باقر فداغی لارستانی ۵۷ کیلوبایت دریافت
۴۳ بلند اقبال ۴۱۸ کیلوبایت دریافت
۴۴ بهاء ولد ۱۰۵ کیلوبایت دریافت
۴۵ بهرام سالکی ۱۸۲ کیلوبایت دریافت
۴۶ بیدل دهلوی ۱.۵۱ مگابایت دریافت
۴۷ پرویز ناتل خانلری ۴۴ کیلوبایت دریافت
۴۸ پروین اعتصامی ۲۵۶ کیلوبایت دریافت
۴۹ پژمان بختیاری ۵۴ کیلوبایت دریافت
۵۰ ترکی شیرازی ۲۴۷ کیلوبایت دریافت
۵۱ جامی ۱.۷۷ مگابایت دریافت
۵۲ جلال عضد ۱۹۱ کیلوبایت دریافت
۵۳ جمال‌الدین عبدالرزاق ۳۸۴ کیلوبایت دریافت
۵۴ جویای تبریزی ۴۷۸ کیلوبایت دریافت
۵۵ جهان ملک خاتون ۵۷۸ کیلوبایت دریافت
۵۶ جیحون یزدی ۲۸۳ کیلوبایت دریافت
۵۷ حاجب شیرازی ۱۲۴ کیلوبایت دریافت
۵۸ حافظ ۳۰۸ کیلوبایت دریافت
۵۹ حزین لاهیجی ۷۲۸ کیلوبایت دریافت
۶۰ حسین خوارزمی ۱۷۴ کیلوبایت دریافت
۶۱ حکیم سبزواری ۱۳۱ کیلوبایت دریافت
۶۲ حکیم نزاری ۸۳۳ کیلوبایت دریافت
۶۳ حمید مصدق ۱۰۵ کیلوبایت دریافت
۶۴ حمیدالدین بلخی ۱۸۴ کیلوبایت دریافت
۶۵ حیدر شیرازی ۹۱ کیلوبایت دریافت
۶۶ خاقانی ۷۶۷ کیلوبایت دریافت
۶۷ خالد نقشبندی ۱۱۶ کیلوبایت دریافت
۶۸ خسرو گلسرخی ۷۳ کیلوبایت دریافت
۶۹ خلیل‌الله خلیلی ۵۰ کیلوبایت دریافت
۷۰ خواجوی کرمانی ۱.۱۴ مگابایت دریافت
۷۱ خواجه عبدالله انصاری ۳۵۴ کیلوبایت دریافت
۷۲ خواجه نصیرالدین طوسی ۲۴۰ کیلوبایت دریافت
۷۳ خیالی بخارایی ۱۶۲ کیلوبایت دریافت
۷۴ خیام ۱۶۶ کیلوبایت دریافت
۷۵ داوود ملک‌زاده ۶۰ کیلوبایت دریافت
۷۶ دقیقی ۴۸ کیلوبایت دریافت
۷۷ رشحه ۴۶ کیلوبایت دریافت
۷۸ رضاقلی خان هدایت ۵۸۸ کیلوبایت دریافت
۷۹ رضی‌الدین آرتیمانی ۱۱۵ کیلوبایت دریافت
۸۰ رفیق اصفهانی ۱۵۹ کیلوبایت دریافت
۸۱ رودکی ۱۲۷ کیلوبایت دریافت
۸۲ رهی معیری ۱۳۶ کیلوبایت دریافت
۸۳ زرتشت ۲۷۵ کیلوبایت دریافت
۸۴ سایه ۱۸۳ کیلوبایت دریافت
۸۵ سبحان گنجی ۷۰ کیلوبایت دریافت
۸۶ سحاب اصفهانی ۲۰۶ کیلوبایت دریافت
۸۷ سراج قمری ۷۵ کیلوبایت دریافت
۸۸ سرایندهٔ فرامرزنامه ۳۲۶ کیلوبایت دریافت
۸۹ سعدالدین وراوینی ۳۱۰ کیلوبایت دریافت
۹۰ سعدی ۹۲۹ کیلوبایت دریافت
۹۱ سعیدا ۲۹۷ کیلوبایت دریافت
۹۲ سلطان باهو ۵۵ کیلوبایت دریافت
۹۳ سلطان ولد ۴۰۹ کیلوبایت دریافت
۹۴ سلمان ساوجی ۵۹۷ کیلوبایت دریافت
۹۵ سلیم تهرانی ۴۸۵ کیلوبایت دریافت
۹۶ سلیمی جرونی ۱۶۱ کیلوبایت دریافت
۹۷ سنایی ۱.۰۹ مگابایت دریافت
۹۸ سوزنی سمرقندی ۴۱۴ کیلوبایت دریافت
۹۹ سهراب سپهری ۱۲۱ کیلوبایت دریافت
۱۰۰ سیاوش کسرایی ۱۳۷ کیلوبایت دریافت
۱۰۱ سید حامد احمدی ۶۷ کیلوبایت دریافت
۱۰۲ سید حسن غزنوی ۲۵۰ کیلوبایت دریافت
۱۰۳ سید حمیدرضا برقعی ۵۳ کیلوبایت دریافت
۱۰۴ سیدای نسفی ۴۳۴ کیلوبایت دریافت
۱۰۵ سیف فرغانی ۴۶۰ کیلوبایت دریافت
۱۰۶ سیمین بهبهانی ۱۵۹ کیلوبایت دریافت
۱۰۷ شاطر عباس صبوحی ۸۰ کیلوبایت دریافت
۱۰۸ شاه اسماعیل صفوی (خطایی) ۶۰ کیلوبایت دریافت
۱۰۹ شاه نعمت‌الله ولی ۶۵۴ کیلوبایت دریافت
۱۱۰ شاهدی ۷۶ کیلوبایت دریافت
۱۱۱ شمس مغربی ۱۳۸ کیلوبایت دریافت
۱۱۲ شهریار ۱۷۸ کیلوبایت دریافت
۱۱۳ شیخ بهایی ۶۳۷ کیلوبایت دریافت
۱۱۴ شیخ محمود شبستری ۲۴۵ کیلوبایت دریافت
۱۱۵ شیوا فرازمند ۹۰ کیلوبایت دریافت
۱۱۶ شیون فومنی ۹۰ کیلوبایت دریافت
۱۱۷ صابر همدانی ۶۶ کیلوبایت دریافت
۱۱۸ صادق سرمد ۷۴ کیلوبایت دریافت
۱۱۹ صادق هدایت ۲۳۰ کیلوبایت دریافت
۱۲۰ صامت بروجردی ۴۲۷ کیلوبایت دریافت
۱۲۱ صائب تبریزی ۳.۵۳ مگابایت دریافت
۱۲۲ صغیر اصفهانی ۴۳۵ کیلوبایت دریافت
۱۲۳ صفای اصفهانی ۲۷۳ کیلوبایت دریافت
۱۲۴ صفایی جندقی ۳۹۲ کیلوبایت دریافت
۱۲۵ صفی علیشاه ۳۶۸ کیلوبایت دریافت
۱۲۶ صوفی محمد هروی ۱۴۱ کیلوبایت دریافت
۱۲۷ طبیب اصفهانی ۱۳۷ کیلوبایت دریافت
۱۲۸ طغرای مشهدی ۲۱۱ کیلوبایت دریافت
۱۲۹ طغرل احراری ۲۰۲ کیلوبایت دریافت
۱۳۰ ظهیر فاریابی ۲۰۵ کیلوبایت دریافت
۱۳۱ ظهیری سمرقندی ۱۹۸ کیلوبایت دریافت
۱۳۲ عارف قزوینی ۱۳۳ کیلوبایت دریافت
۱۳۳ عبادی مروزی ۹۰ کیلوبایت دریافت
۱۳۴ عبدالقادر گیلانی ۷۶ کیلوبایت دریافت
۱۳۵ عبدالقهّار عاصی ۷۸ کیلوبایت دریافت
۱۳۶ عبدالواسع جبلی ۵۶ کیلوبایت دریافت
۱۳۷ عبید زاکانی ۱۹۵ کیلوبایت دریافت
۱۳۸ عثمان مختاری ۱۹۵ کیلوبایت دریافت
۱۳۹ عراقی ۳۲۳ کیلوبایت دریافت
۱۴۰ عرفی ۴۰۸ کیلوبایت دریافت
۱۴۱ عسجدی ۶۱ کیلوبایت دریافت
۱۴۲ عطار ۳.۸۲ مگابایت دریافت
۱۴۳ عمان سامانی ۱۱۰ کیلوبایت دریافت
۱۴۴ عمعق بخاری ۸۰ کیلوبایت دریافت
۱۴۵ عنصرالمعالی ۱۷۱ کیلوبایت دریافت
۱۴۶ عنصری ۲۱۹ کیلوبایت دریافت
۱۴۷ عین‌القضات همدانی ۲۹۹ کیلوبایت دریافت
۱۴۸ عیوقی ۱۱۱ کیلوبایت دریافت
۱۴۹ غالب دهلوی ۲۲۲ کیلوبایت دریافت
۱۵۰ غبار همدانی ۸۳ کیلوبایت دریافت
۱۵۱ غروی اصفهانی ۲۳۰ کیلوبایت دریافت
۱۵۲ غزالی ۷۷۰ کیلوبایت دریافت
۱۵۳ فاضل نظری ۴۶ کیلوبایت دریافت
۱۵۴ فایز ۱۲۹ کیلوبایت دریافت
۱۵۵ فخرالدین اسعد گرگانی ۳۲۳ کیلوبایت دریافت
۱۵۶ فرخی سیستانی ۳۸۸ کیلوبایت دریافت
۱۵۷ فرخی یزدی ۱۷۷ کیلوبایت دریافت
۱۵۸ فردوسی ۱.۵ مگابایت دریافت
۱۵۹ فروغ فرخزاد ۱۴۱ کیلوبایت دریافت
۱۶۰ فروغی بسطامی ۲۹۹ کیلوبایت دریافت
۱۶۱ فریدون مشیری ۱۹۰ کیلوبایت دریافت
۱۶۲ فصیحی هروی ۲۴۷ کیلوبایت دریافت
۱۶۳ فضولی ۳۲۳ کیلوبایت دریافت
۱۶۴ فلکی شروانی ۹۷ کیلوبایت دریافت
۱۶۵ فیاض لاهیجی ۵۰۲ کیلوبایت دریافت
۱۶۶ فیض کاشانی ۵۱۹ کیلوبایت دریافت
۱۶۷ قاآنی ۹۰۸ کیلوبایت دریافت
۱۶۸ قاسم انوار ۳۴۵ کیلوبایت دریافت
۱۶۹ قائم مقام فراهانی ۴۴۳ کیلوبایت دریافت
۱۷۰ قدسی مشهدی ۴۱۸ کیلوبایت دریافت
۱۷۱ قرآن کریم ۳۲۱ کیلوبایت دریافت
۱۷۲ قصاب کاشانی ۱۶۸ کیلوبایت دریافت
۱۷۳ قطران تبریزی ۴۲۷ کیلوبایت دریافت
۱۷۴ قوامی رازی ۱۷۷ کیلوبایت دریافت
۱۷۵ کارو ۶۴ کیلوبایت دریافت
۱۷۶ کامبیز صدیقی کسمایی ۸۶ کیلوبایت دریافت
۱۷۷ کاوه سوخک لاری (شکیب) ۵۶ کیلوبایت دریافت
۱۷۸ کسایی ۶۵ کیلوبایت دریافت
۱۷۹ کلیم ۳۸۴ کیلوبایت دریافت
۱۸۰ کمال خجندی ۴۳۵ کیلوبایت دریافت
۱۸۱ کمال‌الدین اسماعیل ۷۰۵ کیلوبایت دریافت
۱۸۲ کوهی ۱۲۱ کیلوبایت دریافت
۱۸۳ لبیبی ۶۴ کیلوبایت دریافت
۱۸۴ مجد همگر ۳۲۷ کیلوبایت دریافت
۱۸۵ مجیرالدین بیلقانی ۲۸۳ کیلوبایت دریافت
۱۸۶ محتشم کاشانی ۵۴۰ کیلوبایت دریافت
۱۸۷ محمد بن منور ۳۱۲ کیلوبایت دریافت
۱۸۸ محمد کوسج ۱۵۶ کیلوبایت دریافت
۱۸۹ محمدحسن بارق شفیعی ۶۹ کیلوبایت دریافت
۱۹۰ محمدرضا شفیعی کدکنی ۱۲۴ کیلوبایت دریافت
۱۹۱ محمدعلی بهمنی ۵۳ کیلوبایت دریافت
۱۹۲ محیط قمی ۱۳۸ کیلوبایت دریافت
۱۹۳ مسعود سعد سلمان ۶۳۷ کیلوبایت دریافت
۱۹۴ مشتاق اصفهانی ۲۴۷ کیلوبایت دریافت
۱۹۵ مصطفی مجیدی ۴۴ کیلوبایت دریافت
۱۹۶ ملا احمد نراقی ۱.۰۶ مگابایت دریافت
۱۹۷ ملا مسیح ۲۱۷ کیلوبایت دریافت
۱۹۸ ملک‌الشعرا بهار ۸۸۶ کیلوبایت دریافت
۱۹۹ منوچهری ۱۵۹ کیلوبایت دریافت
۲۰۰ مولانا ۳.۱۲ مگابایت دریافت
۲۰۱ مهدی اخوان ثالث ۱۴۲ کیلوبایت دریافت
۲۰۲ مهدی سهیلی ۹۸ کیلوبایت دریافت
۲۰۳ مهستی گنجوی ۱۰۱ کیلوبایت دریافت
۲۰۴ میبدی ۵.۴۷ مگابایت دریافت
۲۰۵ میرداماد ۱۲۴ کیلوبایت دریافت
۲۰۶ میرزا آقاخان کرمانی ۱۱۴ کیلوبایت دریافت
۲۰۷ میرزا حبیب خراسانی ۲۶۹ کیلوبایت دریافت
۲۰۸ میرزاده عشقی ۱۵۳ کیلوبایت دریافت
۲۰۹ میلی ۲۰۷ کیلوبایت دریافت
۲۱۰ نادر نادرپور ۲۱۵ کیلوبایت دریافت
۲۱۱ ناصرخسرو ۱.۲۴ مگابایت دریافت
۲۱۲ نجم‌الدین رازی ۳۳۵ کیلوبایت دریافت
۲۱۳ نجمه زارع ۵۳ کیلوبایت دریافت
۲۱۴ نسیمی ۲۳۴ کیلوبایت دریافت
۲۱۵ نشاط اصفهانی ۲۳۰ کیلوبایت دریافت
۲۱۶ نصرالله منشی ۳۰۸ کیلوبایت دریافت
۲۱۷ نظام قاری ۱۸۸ کیلوبایت دریافت
۲۱۸ نظامی ۹۳۷ کیلوبایت دریافت
۲۱۹ نظامی عروضی ۱۲۰ کیلوبایت دریافت
۲۲۰ نظیری نیشابوری ۴۵۲ کیلوبایت دریافت
۲۲۱ نورعلیشاه ۱۸۸ کیلوبایت دریافت
۲۲۲ نوعی خبوشانی ۶۳ کیلوبایت دریافت
۲۲۳ نیر تبریزی ۲۵۲ کیلوبایت دریافت
۲۲۴ نیما یوشیج ۸۹ کیلوبایت دریافت
۲۲۵ واعظ قزوینی ۴۵۰ کیلوبایت دریافت
۲۲۶ وحدت کرمانشاهی ۶۸ کیلوبایت دریافت
۲۲۷ وحشی بافقی ۴۷۳ کیلوبایت دریافت
۲۲۸ وحیدالزمان قزوینی ۶۲ کیلوبایت دریافت
۲۲۹ وطواط ۳۷۱ کیلوبایت دریافت
۲۳۰ وفایی شوشتری ۱۶۱ کیلوبایت دریافت
۲۳۱ وفایی مهابادی ۹۳ کیلوبایت دریافت
۲۳۲ هاتف اصفهانی ۱۲۳ کیلوبایت دریافت
۲۳۳ هجویری ۴۷۴ کیلوبایت دریافت
۲۳۴ هلالی جغتایی ۲۴۱ کیلوبایت دریافت
۲۳۵ همام تبریزی ۱۶۳ کیلوبایت دریافت
۲۳۶ یغمای جندقی ۶۴۲ کیلوبایت دریافت