کتابخانهٔ گنجور

برای مطالعهٔ محتوای سایت گنجور (و بیشتر از آن) بر روی کامپیوتر و گوشیهای هوشمند بدون نیاز به اینترنت -با استفاده از نرم‌افزارهای کتابخوان با قابلیت نمایش کتابهای با پسوند epub- فایل آثار شاعر مورد نظر را از فهرست زیر دریافت کنید.

جهت مشاهدهٔ فهرستی از نرم‌افزارهای کامپیوتری یا قابل اجرا بر روی انواع گوشیهای تلفن همراه برای باز کردن فایلهای epub این نوشته را مطالعه بفرمایید.

ردیف شاعر اندازهٔ فایل دریافت
۱ ابن حسام خوسفی ۱۲۸ کیلوبایت دریافت
۲ ابن یمین ۷۱۱ کیلوبایت دریافت
۳ ابوالحسن فراهانی ۱۵۱ کیلوبایت دریافت
۴ ابوالفرج رونی ۱۳۸ کیلوبایت دریافت
۵ ابوالفضل بیهقی ۶۰۱ کیلوبایت دریافت
۶ ابوسعید ابوالخیر ۱۵۰ کیلوبایت دریافت
۷ ابوعلی عثمانی ۳۶۷ کیلوبایت دریافت
۸ اثیر اخسیکتی ۳۲۷ کیلوبایت دریافت
۹ احمد پروین ۸۴ کیلوبایت دریافت
۱۰ احمد شاملو ۲۷۹ کیلوبایت دریافت
۱۱ ادیب الممالک ۷۰۵ کیلوبایت دریافت
۱۲ ادیب صابر ۳۰۸ کیلوبایت دریافت
۱۳ ازرقی هروی ۱۵۹ کیلوبایت دریافت
۱۴ اسدی توسی ۳۲۵ کیلوبایت دریافت
۱۵ اسیر شهرستانی ۳۴۶ کیلوبایت دریافت
۱۶ اسیری لاهیجی ۳۶۵ کیلوبایت دریافت
۱۷ افسر کرمانی ۲۳۳ کیلوبایت دریافت
۱۸ افسرالملوک عاملی ۱۲۳ کیلوبایت دریافت
۱۹ اقبال لاهوری ۳۹۴ کیلوبایت دریافت
۲۰ الهامی کرمانشاهی ۶۰۹ کیلوبایت دریافت
۲۱ الیار ۲۹۹ کیلوبایت دریافت
۲۲ امام خمینی ۱۳۰ کیلوبایت دریافت
۲۳ امامی هروی ۱۳۰ کیلوبایت دریافت
۲۴ امیر پازواری ۲۰۰ کیلوبایت دریافت
۲۵ امیر شاهی ۱۰۲ کیلوبایت دریافت
۲۶ امیر معزی ۸۰۸ کیلوبایت دریافت
۲۷ امیرخسرو دهلوی ۹۸۷ کیلوبایت دریافت
۲۸ امیرعلیشیر نوایی ۲۱۴ کیلوبایت دریافت
۲۹ انوری ۶۱۴ کیلوبایت دریافت
۳۰ اوحدالدین کرمانی ۳۱۲ کیلوبایت دریافت
۳۱ اوحدی ۶۵۹ کیلوبایت دریافت
۳۲ اهلی شیرازی ۸۵۱ کیلوبایت دریافت
۳۳ ایرانشان ۳۶۹ کیلوبایت دریافت
۳۴ ایرج میرزا ۲۲۲ کیلوبایت دریافت
۳۵ آذر بیگدلی ۴۲۷ کیلوبایت دریافت
۳۶ آشفتهٔ شیرازی ۶۱۵ کیلوبایت دریافت
۳۷ باباافضل کاشانی ۷۹ کیلوبایت دریافت
۳۸ باباطاهر ۸۸ کیلوبایت دریافت
۳۹ بابافغانی ۳۰۹ کیلوبایت دریافت
۴۰ باقر فداغی لارستانی ۵۷ کیلوبایت دریافت
۴۱ بلند اقبال ۴۱۸ کیلوبایت دریافت
۴۲ بهاء ولد ۱۰۵ کیلوبایت دریافت
۴۳ بهرام سالکی ۱۸۲ کیلوبایت دریافت
۴۴ بیدل دهلوی ۱.۵ مگابایت دریافت
۴۵ پرویز ناتل خانلری ۴۴ کیلوبایت دریافت
۴۶ پروین اعتصامی ۲۵۶ کیلوبایت دریافت
۴۷ پژمان بختیاری ۵۴ کیلوبایت دریافت
۴۸ ترکی شیرازی ۲۴۷ کیلوبایت دریافت
۴۹ جامی ۱.۷۷ مگابایت دریافت
۵۰ جلال عضد ۱۹۱ کیلوبایت دریافت
۵۱ جمال‌الدین عبدالرزاق ۳۸۴ کیلوبایت دریافت
۵۲ جویای تبریزی ۴۷۸ کیلوبایت دریافت
۵۳ جهان ملک خاتون ۵۷۷ کیلوبایت دریافت
۵۴ جیحون یزدی ۲۸۳ کیلوبایت دریافت
۵۵ حاجب شیرازی ۱۲۴ کیلوبایت دریافت
۵۶ حافظ ۳۰۷ کیلوبایت دریافت
۵۷ حزین لاهیجی ۷۲۸ کیلوبایت دریافت
۵۸ حسین خوارزمی ۱۷۴ کیلوبایت دریافت
۵۹ حسینی ۶۲ کیلوبایت دریافت
۶۰ حکیم سبزواری ۱۳۱ کیلوبایت دریافت
۶۱ حکیم نزاری ۸۳۳ کیلوبایت دریافت
۶۲ حمید مصدق ۱۰۵ کیلوبایت دریافت
۶۳ حمیدالدین بلخی ۱۸۳ کیلوبایت دریافت
۶۴ حیدر شیرازی ۹۱ کیلوبایت دریافت
۶۵ خاقانی ۷۶۶ کیلوبایت دریافت
۶۶ خالد نقشبندی ۱۱۶ کیلوبایت دریافت
۶۷ خسرو گلسرخی ۷۳ کیلوبایت دریافت
۶۸ خلیل‌الله خلیلی ۵۰ کیلوبایت دریافت
۶۹ خواجوی کرمانی ۱.۱۴ مگابایت دریافت
۷۰ خواجه عبدالله انصاری ۳۵۴ کیلوبایت دریافت
۷۱ خواجه نصیرالدین طوسی ۲۴۰ کیلوبایت دریافت
۷۲ خیالی بخارایی ۱۶۲ کیلوبایت دریافت
۷۳ خیام ۱۶۶ کیلوبایت دریافت
۷۴ داوود ملک‌زاده ۶۰ کیلوبایت دریافت
۷۵ دقیقی ۴۸ کیلوبایت دریافت
۷۶ رشحه ۴۶ کیلوبایت دریافت
۷۷ رضاقلی خان هدایت ۵۸۸ کیلوبایت دریافت
۷۸ رضی‌الدین آرتیمانی ۱۱۵ کیلوبایت دریافت
۷۹ رفیق اصفهانی ۱۵۹ کیلوبایت دریافت
۸۰ رودکی ۱۲۷ کیلوبایت دریافت
۸۱ رهی معیری ۱۳۶ کیلوبایت دریافت
۸۲ زرتشت ۲۷۵ کیلوبایت دریافت
۸۳ سایه ۱۸۳ کیلوبایت دریافت
۸۴ سحاب اصفهانی ۲۰۶ کیلوبایت دریافت
۸۵ سراج قمری ۷۵ کیلوبایت دریافت
۸۶ سرایندهٔ فرامرزنامه ۳۲۶ کیلوبایت دریافت
۸۷ سعدالدین وراوینی ۳۱۰ کیلوبایت دریافت
۸۸ سعدی ۹۲۲ کیلوبایت دریافت
۸۹ سعیدا ۲۹۷ کیلوبایت دریافت
۹۰ سلطان باهو ۵۵ کیلوبایت دریافت
۹۱ سلطان ولد ۴۰۸ کیلوبایت دریافت
۹۲ سلمان ساوجی ۵۹۷ کیلوبایت دریافت
۹۳ سلیم تهرانی ۴۸۵ کیلوبایت دریافت
۹۴ سلیمی جرونی ۱۶۲ کیلوبایت دریافت
۹۵ سنایی ۱.۰۹ مگابایت دریافت
۹۶ سوزنی سمرقندی ۴۱۴ کیلوبایت دریافت
۹۷ سهراب سپهری ۱۲۱ کیلوبایت دریافت
۹۸ سیاوش کسرایی ۱۳۷ کیلوبایت دریافت
۹۹ سید حسن غزنوی ۲۵۰ کیلوبایت دریافت
۱۰۰ سید حمیدرضا برقعی ۵۳ کیلوبایت دریافت
۱۰۱ سیدای نسفی ۴۳۴ کیلوبایت دریافت
۱۰۲ سیف فرغانی ۴۵۹ کیلوبایت دریافت
۱۰۳ سیمین بهبهانی ۱۵۹ کیلوبایت دریافت
۱۰۴ شاطر عباس صبوحی ۸۰ کیلوبایت دریافت
۱۰۵ شاه اسماعیل صفوی (خطایی) ۶۰ کیلوبایت دریافت
۱۰۶ شاه نعمت‌الله ولی ۶۵۴ کیلوبایت دریافت
۱۰۷ شاهدی ۷۶ کیلوبایت دریافت
۱۰۸ شمس مغربی ۱۳۸ کیلوبایت دریافت
۱۰۹ شهریار ۱۷۸ کیلوبایت دریافت
۱۱۰ شیخ بهایی ۶۳۶ کیلوبایت دریافت
۱۱۱ شیخ محمود شبستری ۲۴۵ کیلوبایت دریافت
۱۱۲ شیوا فرازمند ۹۰ کیلوبایت دریافت
۱۱۳ شیون فومنی ۹۰ کیلوبایت دریافت
۱۱۴ صابر همدانی ۶۶ کیلوبایت دریافت
۱۱۵ صادق سرمد ۷۴ کیلوبایت دریافت
۱۱۶ صادق هدایت ۲۳۰ کیلوبایت دریافت
۱۱۷ صامت بروجردی ۴۲۷ کیلوبایت دریافت
۱۱۸ صائب تبریزی ۳.۵۳ مگابایت دریافت
۱۱۹ صغیر اصفهانی ۴۳۴ کیلوبایت دریافت
۱۲۰ صفای اصفهانی ۲۷۳ کیلوبایت دریافت
۱۲۱ صفایی جندقی ۳۹۲ کیلوبایت دریافت
۱۲۲ صفی علیشاه ۳۶۸ کیلوبایت دریافت
۱۲۳ صوفی محمد هروی ۱۴۱ کیلوبایت دریافت
۱۲۴ طبیب اصفهانی ۱۳۷ کیلوبایت دریافت
۱۲۵ طغرای مشهدی ۲۱۱ کیلوبایت دریافت
۱۲۶ طغرل احراری ۲۰۲ کیلوبایت دریافت
۱۲۷ ظهیر فاریابی ۲۰۵ کیلوبایت دریافت
۱۲۸ ظهیری سمرقندی ۱۹۷ کیلوبایت دریافت
۱۲۹ عارف قزوینی ۱۳۳ کیلوبایت دریافت
۱۳۰ عبادی مروزی ۹۰ کیلوبایت دریافت
۱۳۱ عبدالقادر گیلانی ۷۶ کیلوبایت دریافت
۱۳۲ عبدالقهّار عاصی ۷۸ کیلوبایت دریافت
۱۳۳ عبدالواسع جبلی ۵۶ کیلوبایت دریافت
۱۳۴ عبید زاکانی ۱۹۵ کیلوبایت دریافت
۱۳۵ عثمان مختاری ۱۹۵ کیلوبایت دریافت
۱۳۶ عراقی ۳۲۳ کیلوبایت دریافت
۱۳۷ عرفی ۴۰۸ کیلوبایت دریافت
۱۳۸ عسجدی ۶۱ کیلوبایت دریافت
۱۳۹ عطار ۳.۸۲ مگابایت دریافت
۱۴۰ عمان سامانی ۱۱۰ کیلوبایت دریافت
۱۴۱ عمعق بخاری ۸۰ کیلوبایت دریافت
۱۴۲ عنصرالمعالی ۱۷۰ کیلوبایت دریافت
۱۴۳ عنصری ۲۱۹ کیلوبایت دریافت
۱۴۴ عین‌القضات همدانی ۲۹۸ کیلوبایت دریافت
۱۴۵ عیوقی ۱۱۱ کیلوبایت دریافت
۱۴۶ غالب دهلوی ۲۲۲ کیلوبایت دریافت
۱۴۷ غبار همدانی ۸۳ کیلوبایت دریافت
۱۴۸ غروی اصفهانی ۲۳۰ کیلوبایت دریافت
۱۴۹ غزالی ۷۶۹ کیلوبایت دریافت
۱۵۰ فاضل نظری ۴۶ کیلوبایت دریافت
۱۵۱ فایز ۱۲۹ کیلوبایت دریافت
۱۵۲ فخرالدین اسعد گرگانی ۳۲۳ کیلوبایت دریافت
۱۵۳ فرخی سیستانی ۳۸۸ کیلوبایت دریافت
۱۵۴ فرخی یزدی ۱۷۷ کیلوبایت دریافت
۱۵۵ فردوسی ۱.۵ مگابایت دریافت
۱۵۶ فروغ فرخزاد ۱۴۱ کیلوبایت دریافت
۱۵۷ فروغی بسطامی ۲۹۹ کیلوبایت دریافت
۱۵۸ فریدون مشیری ۱۹۰ کیلوبایت دریافت
۱۵۹ فصیحی هروی ۲۴۷ کیلوبایت دریافت
۱۶۰ فضولی ۳۲۳ کیلوبایت دریافت
۱۶۱ فلکی شروانی ۹۷ کیلوبایت دریافت
۱۶۲ فیاض لاهیجی ۵۰۲ کیلوبایت دریافت
۱۶۳ فیض کاشانی ۵۱۹ کیلوبایت دریافت
۱۶۴ قاآنی ۹۰۸ کیلوبایت دریافت
۱۶۵ قاسم انوار ۳۴۵ کیلوبایت دریافت
۱۶۶ قائم مقام فراهانی ۴۴۳ کیلوبایت دریافت
۱۶۷ قدسی مشهدی ۴۱۸ کیلوبایت دریافت
۱۶۸ قرآن کریم ۳۲۱ کیلوبایت دریافت
۱۶۹ قصاب کاشانی ۱۶۸ کیلوبایت دریافت
۱۷۰ قطران تبریزی ۴۲۷ کیلوبایت دریافت
۱۷۱ قوامی رازی ۱۷۷ کیلوبایت دریافت
۱۷۲ کارو ۶۴ کیلوبایت دریافت
۱۷۳ کامبیز صدیقی کسمایی ۸۶ کیلوبایت دریافت
۱۷۴ کاوه سوخک لاری (شکیب) ۵۶ کیلوبایت دریافت
۱۷۵ کسایی ۶۵ کیلوبایت دریافت
۱۷۶ کلیم ۳۸۳ کیلوبایت دریافت
۱۷۷ کمال خجندی ۴۳۵ کیلوبایت دریافت
۱۷۸ کمال‌الدین اسماعیل ۷۰۵ کیلوبایت دریافت
۱۷۹ کوهی ۱۲۱ کیلوبایت دریافت
۱۸۰ لبیبی ۶۴ کیلوبایت دریافت
۱۸۱ مجد همگر ۳۲۷ کیلوبایت دریافت
۱۸۲ مجیرالدین بیلقانی ۲۸۲ کیلوبایت دریافت
۱۸۳ محتشم کاشانی ۵۴۰ کیلوبایت دریافت
۱۸۴ محمد بن منور ۳۱۲ کیلوبایت دریافت
۱۸۵ محمد کوسج ۱۵۶ کیلوبایت دریافت
۱۸۶ محمدحسن بارق شفیعی ۶۹ کیلوبایت دریافت
۱۸۷ محمدرضا شفیعی کدکنی ۱۲۴ کیلوبایت دریافت
۱۸۸ محمدعلی بهمنی ۵۳ کیلوبایت دریافت
۱۸۹ محیط قمی ۱۳۸ کیلوبایت دریافت
۱۹۰ مسعود سعد سلمان ۶۳۷ کیلوبایت دریافت
۱۹۱ مشتاق اصفهانی ۲۴۷ کیلوبایت دریافت
۱۹۲ مصطفی مجیدی ۴۴ کیلوبایت دریافت
۱۹۳ ملا احمد نراقی ۱.۰۶ مگابایت دریافت
۱۹۴ ملا مسیح ۲۱۷ کیلوبایت دریافت
۱۹۵ ملک‌الشعرا بهار ۸۸۶ کیلوبایت دریافت
۱۹۶ منوچهری ۱۵۹ کیلوبایت دریافت
۱۹۷ مولانا ۳.۱۲ مگابایت دریافت
۱۹۸ مهدی اخوان ثالث ۱۴۲ کیلوبایت دریافت
۱۹۹ مهدی سهیلی ۹۸ کیلوبایت دریافت
۲۰۰ مهستی گنجوی ۱۰۱ کیلوبایت دریافت
۲۰۱ میبدی ۵.۴۷ مگابایت دریافت
۲۰۲ میرداماد ۱۲۴ کیلوبایت دریافت
۲۰۳ میرزا آقاخان کرمانی ۱۱۴ کیلوبایت دریافت
۲۰۴ میرزا حبیب خراسانی ۲۶۹ کیلوبایت دریافت
۲۰۵ میرزاده عشقی ۱۵۳ کیلوبایت دریافت
۲۰۶ میلی ۲۰۷ کیلوبایت دریافت
۲۰۷ نادر نادرپور ۲۱۵ کیلوبایت دریافت
۲۰۸ ناصرخسرو ۱.۲۳ مگابایت دریافت
۲۰۹ نجم‌الدین رازی ۳۳۵ کیلوبایت دریافت
۲۱۰ نجمه زارع ۵۳ کیلوبایت دریافت
۲۱۱ نسیمی ۲۳۴ کیلوبایت دریافت
۲۱۲ نشاط اصفهانی ۲۳۰ کیلوبایت دریافت
۲۱۳ نصرالله منشی ۳۰۸ کیلوبایت دریافت
۲۱۴ نظام قاری ۱۸۸ کیلوبایت دریافت
۲۱۵ نظامی ۹۳۱ کیلوبایت دریافت
۲۱۶ نظامی عروضی ۱۲۰ کیلوبایت دریافت
۲۱۷ نظیری نیشابوری ۴۵۲ کیلوبایت دریافت
۲۱۸ نورعلیشاه ۱۸۸ کیلوبایت دریافت
۲۱۹ نوعی خبوشانی ۶۳ کیلوبایت دریافت
۲۲۰ نیر تبریزی ۲۵۲ کیلوبایت دریافت
۲۲۱ نیما یوشیج ۸۹ کیلوبایت دریافت
۲۲۲ واعظ قزوینی ۴۵۰ کیلوبایت دریافت
۲۲۳ وحدت کرمانشاهی ۶۸ کیلوبایت دریافت
۲۲۴ وحشی بافقی ۴۷۳ کیلوبایت دریافت
۲۲۵ وحیدالزمان قزوینی ۶۲ کیلوبایت دریافت
۲۲۶ وطواط ۳۷۱ کیلوبایت دریافت
۲۲۷ وفایی شوشتری ۱۶۱ کیلوبایت دریافت
۲۲۸ وفایی مهابادی ۹۳ کیلوبایت دریافت
۲۲۹ هاتف اصفهانی ۱۲۲ کیلوبایت دریافت
۲۳۰ هجویری ۴۷۴ کیلوبایت دریافت
۲۳۱ هلالی جغتایی ۲۴۱ کیلوبایت دریافت
۲۳۲ همام تبریزی ۱۶۳ کیلوبایت دریافت
۲۳۳ یغمای جندقی ۶۴۱ کیلوبایت دریافت