کتابخانهٔ گنجور

برای مطالعهٔ محتوای سایت گنجور (و بیشتر از آن) بر روی کامپیوتر و گوشیهای هوشمند بدون نیاز به اینترنت -با استفاده از نرم‌افزارهای کتابخوان با قابلیت نمایش کتابهای با پسوند epub- فایل آثار شاعر مورد نظر را از فهرست زیر دریافت کنید.

جهت مشاهدهٔ فهرستی از نرم‌افزارهای کامپیوتری یا قابل اجرا بر روی انواع گوشیهای تلفن همراه برای باز کردن فایلهای epub این نوشته را مطالعه بفرمایید.

ردیف شاعر اندازهٔ فایل دریافت
۱ ابن حسام خوسفی ۱۲۸ کیلوبایت دریافت
۲ ابن یمین ۷۱۱ کیلوبایت دریافت
۳ ابوالحسن فراهانی ۱۵۱ کیلوبایت دریافت
۴ ابوالفرج رونی ۱۳۸ کیلوبایت دریافت
۵ ابوالفضل بیهقی ۶۰۱ کیلوبایت دریافت
۶ ابوسعید ابوالخیر ۱۵۰ کیلوبایت دریافت
۷ ابوعلی عثمانی ۳۶۶ کیلوبایت دریافت
۸ اثیر اخسیکتی ۳۲۷ کیلوبایت دریافت
۹ احمد پروین ۸۴ کیلوبایت دریافت
۱۰ احمد شاملو ۲۷۹ کیلوبایت دریافت
۱۱ ادیب الممالک ۷۰۵ کیلوبایت دریافت
۱۲ ادیب صابر ۳۰۸ کیلوبایت دریافت
۱۳ ازرقی هروی ۱۵۸ کیلوبایت دریافت
۱۴ اسدی توسی ۳۲۴ کیلوبایت دریافت
۱۵ اسیر شهرستانی ۳۴۶ کیلوبایت دریافت
۱۶ اسیری لاهیجی ۳۶۵ کیلوبایت دریافت
۱۷ افسر کرمانی ۲۳۳ کیلوبایت دریافت
۱۸ افسرالملوک عاملی ۱۲۳ کیلوبایت دریافت
۱۹ اقبال لاهوری ۳۹۴ کیلوبایت دریافت
۲۰ الهامی کرمانشاهی ۶۰۹ کیلوبایت دریافت
۲۱ الیار ۱۷۶ کیلوبایت دریافت
۲۲ امام خمینی ۱۳۰ کیلوبایت دریافت
۲۳ امامی هروی ۱۳۰ کیلوبایت دریافت
۲۴ امیر شاهی ۱۰۲ کیلوبایت دریافت
۲۵ امیر معزی ۸۰۷ کیلوبایت دریافت
۲۶ امیرخسرو دهلوی ۹۸۷ کیلوبایت دریافت
۲۷ امیرعلیشیر نوایی ۲۱۴ کیلوبایت دریافت
۲۸ انوری ۶۱۴ کیلوبایت دریافت
۲۹ اوحدالدین کرمانی ۳۱۲ کیلوبایت دریافت
۳۰ اوحدی ۶۵۹ کیلوبایت دریافت
۳۱ اهلی شیرازی ۸۵۰ کیلوبایت دریافت
۳۲ ایرانشان ۳۶۹ کیلوبایت دریافت
۳۳ ایرج میرزا ۲۲۲ کیلوبایت دریافت
۳۴ آذر بیگدلی ۴۲۷ کیلوبایت دریافت
۳۵ آشفتهٔ شیرازی ۶۱۵ کیلوبایت دریافت
۳۶ باباافضل کاشانی ۷۹ کیلوبایت دریافت
۳۷ باباطاهر ۸۷ کیلوبایت دریافت
۳۸ بابافغانی ۳۰۹ کیلوبایت دریافت
۳۹ باقر فداغی لارستانی ۵۷ کیلوبایت دریافت
۴۰ بلند اقبال ۴۱۸ کیلوبایت دریافت
۴۱ بهاء ولد ۱۰۵ کیلوبایت دریافت
۴۲ بهرام سالکی ۱۸۲ کیلوبایت دریافت
۴۳ بیدل دهلوی ۱.۵ مگابایت دریافت
۴۴ پرویز ناتل خانلری ۴۴ کیلوبایت دریافت
۴۵ پروین اعتصامی ۲۵۵ کیلوبایت دریافت
۴۶ پژمان بختیاری ۵۴ کیلوبایت دریافت
۴۷ ترکی شیرازی ۲۴۷ کیلوبایت دریافت
۴۸ جامی ۱.۷۶ مگابایت دریافت
۴۹ جلال عضد ۱۹۱ کیلوبایت دریافت
۵۰ جمال‌الدین عبدالرزاق ۳۸۴ کیلوبایت دریافت
۵۱ جویای تبریزی ۴۷۸ کیلوبایت دریافت
۵۲ جهان ملک خاتون ۵۷۷ کیلوبایت دریافت
۵۳ جیحون یزدی ۲۸۲ کیلوبایت دریافت
۵۴ حاجب شیرازی ۱۲۴ کیلوبایت دریافت
۵۵ حافظ ۳۰۴ کیلوبایت دریافت
۵۶ حزین لاهیجی ۷۲۸ کیلوبایت دریافت
۵۷ حسین خوارزمی ۱۷۴ کیلوبایت دریافت
۵۸ حسینی ۶۲ کیلوبایت دریافت
۵۹ حکیم سبزواری ۱۳۰ کیلوبایت دریافت
۶۰ حکیم نزاری ۸۳۳ کیلوبایت دریافت
۶۱ حمید مصدق ۱۰۵ کیلوبایت دریافت
۶۲ حمیدالدین بلخی ۱۸۳ کیلوبایت دریافت
۶۳ حیدر شیرازی ۹۱ کیلوبایت دریافت
۶۴ خاقانی ۷۶۵ کیلوبایت دریافت
۶۵ خالد نقشبندی ۱۱۶ کیلوبایت دریافت
۶۶ خسرو گلسرخی ۷۳ کیلوبایت دریافت
۶۷ خلیل‌الله خلیلی ۵۰ کیلوبایت دریافت
۶۸ خواجوی کرمانی ۱.۱۳ مگابایت دریافت
۶۹ خواجه عبدالله انصاری ۳۵۴ کیلوبایت دریافت
۷۰ خواجه نصیرالدین طوسی ۲۴۰ کیلوبایت دریافت
۷۱ خیالی بخارایی ۱۶۲ کیلوبایت دریافت
۷۲ خیام ۱۶۶ کیلوبایت دریافت
۷۳ داوود ملک‌زاده ۶۰ کیلوبایت دریافت
۷۴ دقیقی ۴۸ کیلوبایت دریافت
۷۵ رشحه ۴۶ کیلوبایت دریافت
۷۶ رضاقلی خان هدایت ۵۸۸ کیلوبایت دریافت
۷۷ رضی‌الدین آرتیمانی ۱۱۵ کیلوبایت دریافت
۷۸ رفیق اصفهانی ۱۵۸ کیلوبایت دریافت
۷۹ رودکی ۱۲۷ کیلوبایت دریافت
۸۰ رهی معیری ۱۱۶ کیلوبایت دریافت
۸۱ زرتشت ۲۷۵ کیلوبایت دریافت
۸۲ سایه ۱۸۳ کیلوبایت دریافت
۸۳ سحاب اصفهانی ۲۰۶ کیلوبایت دریافت
۸۴ سراج قمری ۷۵ کیلوبایت دریافت
۸۵ سرایندهٔ فرامرزنامه ۳۲۶ کیلوبایت دریافت
۸۶ سعدالدین وراوینی ۳۰۸ کیلوبایت دریافت
۸۷ سعدی ۹۱۸ کیلوبایت دریافت
۸۸ سعیدا ۲۹۷ کیلوبایت دریافت
۸۹ سلطان باهو ۵۵ کیلوبایت دریافت
۹۰ سلطان ولد ۴۰۵ کیلوبایت دریافت
۹۱ سلمان ساوجی ۵۹۶ کیلوبایت دریافت
۹۲ سلیم تهرانی ۴۸۵ کیلوبایت دریافت
۹۳ سلیمی جرونی ۱۶۱ کیلوبایت دریافت
۹۴ سنایی ۱.۰۹ مگابایت دریافت
۹۵ سوزنی سمرقندی ۴۱۳ کیلوبایت دریافت
۹۶ سهراب سپهری ۱۲۱ کیلوبایت دریافت
۹۷ سیاوش کسرایی ۱۳۷ کیلوبایت دریافت
۹۸ سید حسن غزنوی ۲۵۰ کیلوبایت دریافت
۹۹ سید حمیدرضا برقعی ۵۳ کیلوبایت دریافت
۱۰۰ سیدای نسفی ۴۳۴ کیلوبایت دریافت
۱۰۱ سیف فرغانی ۴۵۸ کیلوبایت دریافت
۱۰۲ سیمین بهبهانی ۱۵۹ کیلوبایت دریافت
۱۰۳ شاطر عباس صبوحی ۸۰ کیلوبایت دریافت
۱۰۴ شاه اسماعیل صفوی (خطایی) ۶۰ کیلوبایت دریافت
۱۰۵ شاه نعمت‌الله ولی ۶۵۴ کیلوبایت دریافت
۱۰۶ شاهدی ۷۶ کیلوبایت دریافت
۱۰۷ شمس مغربی ۱۳۸ کیلوبایت دریافت
۱۰۸ شهریار ۱۶۱ کیلوبایت دریافت
۱۰۹ شیخ بهایی ۶۳۵ کیلوبایت دریافت
۱۱۰ شیخ محمود شبستری ۲۴۴ کیلوبایت دریافت
۱۱۱ شیوا فرازمند ۹۰ کیلوبایت دریافت
۱۱۲ شیون فومنی ۹۰ کیلوبایت دریافت
۱۱۳ صابر همدانی ۶۲ کیلوبایت دریافت
۱۱۴ صادق سرمد ۷۴ کیلوبایت دریافت
۱۱۵ صادق هدایت ۲۳۰ کیلوبایت دریافت
۱۱۶ صامت بروجردی ۴۲۷ کیلوبایت دریافت
۱۱۷ صائب تبریزی ۳.۵۲ مگابایت دریافت
۱۱۸ صغیر اصفهانی ۴۳۴ کیلوبایت دریافت
۱۱۹ صفای اصفهانی ۲۷۳ کیلوبایت دریافت
۱۲۰ صفایی جندقی ۳۹۲ کیلوبایت دریافت
۱۲۱ صفی علیشاه ۳۶۸ کیلوبایت دریافت
۱۲۲ صوفی محمد هروی ۱۴۱ کیلوبایت دریافت
۱۲۳ طبیب اصفهانی ۱۳۷ کیلوبایت دریافت
۱۲۴ طغرای مشهدی ۲۱۱ کیلوبایت دریافت
۱۲۵ طغرل احراری ۲۰۲ کیلوبایت دریافت
۱۲۶ ظهیر فاریابی ۲۰۵ کیلوبایت دریافت
۱۲۷ ظهیری سمرقندی ۱۹۷ کیلوبایت دریافت
۱۲۸ عارف قزوینی ۱۳۱ کیلوبایت دریافت
۱۲۹ عبادی مروزی ۹۰ کیلوبایت دریافت
۱۳۰ عبدالقادر گیلانی ۷۶ کیلوبایت دریافت
۱۳۱ عبدالقهّار عاصی ۷۸ کیلوبایت دریافت
۱۳۲ عبدالواسع جبلی ۵۶ کیلوبایت دریافت
۱۳۳ عبید زاکانی ۱۹۴ کیلوبایت دریافت
۱۳۴ عثمان مختاری ۱۹۴ کیلوبایت دریافت
۱۳۵ عراقی ۳۲۳ کیلوبایت دریافت
۱۳۶ عرفی ۴۰۸ کیلوبایت دریافت
۱۳۷ عسجدی ۶۱ کیلوبایت دریافت
۱۳۸ عطار ۳.۸۱ مگابایت دریافت
۱۳۹ عمان سامانی ۱۱۰ کیلوبایت دریافت
۱۴۰ عمعق بخاری ۸۰ کیلوبایت دریافت
۱۴۱ عنصرالمعالی ۱۶۸ کیلوبایت دریافت
۱۴۲ عنصری ۲۱۸ کیلوبایت دریافت
۱۴۳ عین‌القضات همدانی ۲۹۷ کیلوبایت دریافت
۱۴۴ عیوقی ۱۱۱ کیلوبایت دریافت
۱۴۵ غالب دهلوی ۲۲۲ کیلوبایت دریافت
۱۴۶ غبار همدانی ۸۳ کیلوبایت دریافت
۱۴۷ غروی اصفهانی ۲۳۰ کیلوبایت دریافت
۱۴۸ غزالی ۷۶۹ کیلوبایت دریافت
۱۴۹ فاضل نظری ۴۶ کیلوبایت دریافت
۱۵۰ فایز ۱۲۹ کیلوبایت دریافت
۱۵۱ فخرالدین اسعد گرگانی ۳۲۰ کیلوبایت دریافت
۱۵۲ فرخی سیستانی ۳۸۸ کیلوبایت دریافت
۱۵۳ فرخی یزدی ۱۷۵ کیلوبایت دریافت
۱۵۴ فردوسی ۱.۵ مگابایت دریافت
۱۵۵ فروغ فرخزاد ۱۴۱ کیلوبایت دریافت
۱۵۶ فروغی بسطامی ۲۹۹ کیلوبایت دریافت
۱۵۷ فریدون مشیری ۱۹۰ کیلوبایت دریافت
۱۵۸ فصیحی هروی ۲۴۷ کیلوبایت دریافت
۱۵۹ فضولی ۳۲۳ کیلوبایت دریافت
۱۶۰ فلکی شروانی ۹۷ کیلوبایت دریافت
۱۶۱ فیاض لاهیجی ۵۰۲ کیلوبایت دریافت
۱۶۲ فیض کاشانی ۵۱۹ کیلوبایت دریافت
۱۶۳ قاآنی ۹۰۸ کیلوبایت دریافت
۱۶۴ قاسم انوار ۳۴۵ کیلوبایت دریافت
۱۶۵ قائم مقام فراهانی ۴۴۳ کیلوبایت دریافت
۱۶۶ قدسی مشهدی ۴۱۸ کیلوبایت دریافت
۱۶۷ قرآن کریم ۳۲۱ کیلوبایت دریافت
۱۶۸ قصاب کاشانی ۱۶۸ کیلوبایت دریافت
۱۶۹ قطران تبریزی ۴۲۷ کیلوبایت دریافت
۱۷۰ قوامی رازی ۱۷۷ کیلوبایت دریافت
۱۷۱ کارو ۶۴ کیلوبایت دریافت
۱۷۲ کامبیز صدیقی کسمایی ۸۶ کیلوبایت دریافت
۱۷۳ کاوه سوخک لاری (شکیب) ۵۶ کیلوبایت دریافت
۱۷۴ کسایی ۶۵ کیلوبایت دریافت
۱۷۵ کلیم ۳۸۲ کیلوبایت دریافت
۱۷۶ کمال خجندی ۴۳۵ کیلوبایت دریافت
۱۷۷ کمال‌الدین اسماعیل ۷۰۵ کیلوبایت دریافت
۱۷۸ کوهی ۱۲۱ کیلوبایت دریافت
۱۷۹ لبیبی ۶۴ کیلوبایت دریافت
۱۸۰ مجد همگر ۳۲۷ کیلوبایت دریافت
۱۸۱ مجیرالدین بیلقانی ۲۸۲ کیلوبایت دریافت
۱۸۲ محتشم کاشانی ۵۴۰ کیلوبایت دریافت
۱۸۳ محمد بن منور ۳۱۱ کیلوبایت دریافت
۱۸۴ محمد کوسج ۱۵۶ کیلوبایت دریافت
۱۸۵ محمدحسن بارق شفیعی ۶۹ کیلوبایت دریافت
۱۸۶ محمدرضا شفیعی کدکنی ۱۲۴ کیلوبایت دریافت
۱۸۷ محمدعلی بهمنی ۵۳ کیلوبایت دریافت
۱۸۸ محیط قمی ۱۳۸ کیلوبایت دریافت
۱۸۹ مسعود سعد سلمان ۶۳۷ کیلوبایت دریافت
۱۹۰ مشتاق اصفهانی ۲۴۷ کیلوبایت دریافت
۱۹۱ مصطفی مجیدی ۴۴ کیلوبایت دریافت
۱۹۲ ملا احمد نراقی ۱.۰۶ مگابایت دریافت
۱۹۳ ملا مسیح ۲۱۷ کیلوبایت دریافت
۱۹۴ ملک‌الشعرا بهار ۸۸۵ کیلوبایت دریافت
۱۹۵ منوچهری ۱۵۸ کیلوبایت دریافت
۱۹۶ مولانا ۳.۱ مگابایت دریافت
۱۹۷ مهدی اخوان ثالث ۱۴۲ کیلوبایت دریافت
۱۹۸ مهدی سهیلی ۹۸ کیلوبایت دریافت
۱۹۹ مهستی گنجوی ۱۰۱ کیلوبایت دریافت
۲۰۰ میبدی ۵.۴۷ مگابایت دریافت
۲۰۱ میرداماد ۱۲۴ کیلوبایت دریافت
۲۰۲ میرزا آقاخان کرمانی ۱۱۴ کیلوبایت دریافت
۲۰۳ میرزا حبیب خراسانی ۲۶۸ کیلوبایت دریافت
۲۰۴ میرزاده عشقی ۱۵۲ کیلوبایت دریافت
۲۰۵ میلی ۲۰۷ کیلوبایت دریافت
۲۰۶ نادر نادرپور ۲۱۵ کیلوبایت دریافت
۲۰۷ ناصرخسرو ۱.۲۳ مگابایت دریافت
۲۰۸ نجم‌الدین رازی ۳۳۵ کیلوبایت دریافت
۲۰۹ نجمه زارع ۵۳ کیلوبایت دریافت
۲۱۰ نسیمی ۲۳۴ کیلوبایت دریافت
۲۱۱ نشاط اصفهانی ۲۳۰ کیلوبایت دریافت
۲۱۲ نصرالله منشی ۳۰۶ کیلوبایت دریافت
۲۱۳ نظام قاری ۱۸۸ کیلوبایت دریافت
۲۱۴ نظامی ۹۱۳ کیلوبایت دریافت
۲۱۵ نظامی عروضی ۱۲۰ کیلوبایت دریافت
۲۱۶ نظیری نیشابوری ۴۵۲ کیلوبایت دریافت
۲۱۷ نورعلیشاه ۱۸۸ کیلوبایت دریافت
۲۱۸ نوعی خبوشانی ۶۳ کیلوبایت دریافت
۲۱۹ نیر تبریزی ۲۵۰ کیلوبایت دریافت
۲۲۰ نیما یوشیج ۸۹ کیلوبایت دریافت
۲۲۱ واعظ قزوینی ۴۵۰ کیلوبایت دریافت
۲۲۲ وحدت کرمانشاهی ۶۸ کیلوبایت دریافت
۲۲۳ وحشی بافقی ۴۷۲ کیلوبایت دریافت
۲۲۴ وحیدالزمان قزوینی ۶۲ کیلوبایت دریافت
۲۲۵ وطواط ۳۷۱ کیلوبایت دریافت
۲۲۶ وفایی شوشتری ۱۶۱ کیلوبایت دریافت
۲۲۷ وفایی مهابادی ۹۳ کیلوبایت دریافت
۲۲۸ هاتف اصفهانی ۱۲۲ کیلوبایت دریافت
۲۲۹ هجویری ۴۷۳ کیلوبایت دریافت
۲۳۰ هلالی جغتایی ۲۴۱ کیلوبایت دریافت
۲۳۱ همام تبریزی ۱۶۳ کیلوبایت دریافت
۲۳۲ یغمای جندقی ۶۴۱ کیلوبایت دریافت